09/06/2016

Sự khác biệt giữa thông tư 200 và QĐ15

Như chúng ta đã biết, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính đã  ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15 về việc hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính. Do đó Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Phía Nam xin giới thiệu sự khác biệt trong hệ thống tài khoản giữu thông tư 200 và quyết định 15 nhằm giúp kế toán các Công ty hiểu rõ hơn về sự thay đổi, đổi mới của thông tư 200 so với quyết định 15.

accountants

KHÁC BIỆT GIỮA THÔNG TƯ 200 VÀ QUYẾT ĐỊNH 15 TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

Bỏ tài khoản ngoài bảng 001- Tài sản thuê ngoài, 002- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, 003- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược, 004-Nợ khó đòi đã xử lý, 007- Ngoại tệ các loại, 009 – dự toán chi sự nghiệp, dự án.

 

Tin tức Liên quan
Hotline 24/7: 1900 7179