09/06/2016

Cách nhận biết hóa đơn chứng từ hợp pháp

Hiện nay có khá nhiều hóa đơn bất hợp pháp đã được các công ty phát hành, việc phát hành hóa đơn bất hợp pháp này là do nguyên nhân chủ quan và lẫn nguyên nhân khách quan. Để giảm thiểu thiệt hại cho các doanh nghiệp thì này Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Phía Nam xin giới thiệu cách nhận biết hóa đơn chứng từ hợp pháp như sau:

quyet_toan_thue_AWEG

Theo quy định của pháp luật về thuế thì cách nhận biết hóa đơn chứng từ hợp pháp cụ thể như sau:

  • Là hóa đơn thật, có giá trị sử dụng và hóa đơn này đã được thông báo phát hành;
  • Hóa đơn do Bộ tài chính phát hành, hóa đơn mua của cơ quan thuế;
  • Hóa đơn được in theo mẫu quy định và được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng;
  • Hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành hoặc hoá đơn do Doanh nghiệp tự tạo theo quy định của Chỉnh phủ và Bộ Tài chính về in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn;
  • Biên lai thu phí, lệ phí theo Pháp lệnh Phí, Lệ phí và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành

Một số tình huống sử dụng hóa đơn không hợp lệ mà kế toán cần được nắm rõ:

+ Mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh. Trước ngày 1/7/2015 thì kế toán có thể kiểm tra việc này  trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau ngày 1/7/2015 thì kế toán có thể kiểm tra trên cổng thông tin quốc qia;

+ Mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh hoặc những doanh nghiệp đã bỏ trốn => Kế toán có thể kiểm tra trên trang tổng cục thuế

+ Hóa đơn phai mực, mực bút chì, mực đỏ;

+ Ghi sai thông tin trên hóa đơn (sai mã số thuế, địa chỉ, số tiền…)

+ Hóa đơn không được đóng dấu, ký tên đầy đủ…;

Tin tức Liên quan
Hotline 24/7: 1900 7179